Kota360 - Ingeniera Topográfica

Servizos Topográficos na Coruña

Medicións topográficas

 • Levantamentos topográficos
 • Medicións de fincas e solares (Xeorreferenciación de perímetros, cálculo de superficies, toma de alturas e edición de curvas de nivel e perfís, etc.)
 • Realización de levantamentos taquimétricos detallados (Técnicas GNSS e ópticas)
 • Medición de interiores de edificios, naves, vivendas, etc. e elaboración de planos base para a redacción de proxectos de enxeñería e arquitectura.
 • Nivelacións xeométricas
 • Medicións de alturas e calibres
 • Cubicación de acopios e escavacións
 • Trazado topográfico, medición, seguimento e control da execución de obra civil, edificación, etc.
Mediciones Topográficas
Proyectos, trámites y gestiones, asesoramiento

Proxectos, trámites e xestións, asesoramento

 • Segregacións / Grupos de fincas e parcelas
 • Todo tipo de trámites ante a Xerencia Autonómica do Catastro
 • Redacción de contratos privados de aluguer e venda de inmobles, e xestión de procedementos para a posterior elevación ao público e liquidación de impostos.
 • Inventarios de bens
 • Valoracións e Tasacións
 • Cadernos particionais e liquidación do imposto de sucesións
 • Trámites nos expedientes de expropiación: comprobacións, replanteos, medicións, alegacións, etc.
 • Informes periciais
 • Asesoramento técnico
 • Proxectos de obra menor: memorias valoradas e planos
 • Documentación técnica para licitacóns no sector público
 • Certificados enerxéticos de construccións existentes
 • Sistemas de xestión de calidade e medio ambiente
 • Redacción do Plan de Seguridade e Coordinación de Seguridade durante a execución da obra
 • Redacción de Plans de Igualdade